การเลือกใช้สถิติชั้นสูงสำหรับการจิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเลือกใช้สถิติชั้นสูงสำหรับการจิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเลือกใช้สถิติชั้นสูงสไหรับการจิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน  มหาวทยาลัยสารคาม

แชร์ข่าวนี้