พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บ.ป.และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บ.ป.และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แชร์ข่าวนี้