เบอร์โทรภายใน

ค้นหาเบอร์โทรภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
ลำดับที่หมายเลขใหม่อาคารหน่วยงาน
11000อาคาร 10ห้องคณบดีคณะครุศาสตร์
21001อาคาร 10สำนักงานคณะครุศาสตร์
31002อาคาร 10สำนักงานคณะครุศาสตร์
41101อาคาร 10ภาควิชาทดสอบ
51102อาคาร 10ภาควิชาพื้นฐาน
61103อาคาร 10ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
71200อาคาร 10สาขาวิชาจิตวิทยา
81201อาคาร 10ห้องพักอาจารย์/ปรึกษาแนะแนว
91300อาคาร 10สาขาวิชาดนตรีศึกษา
101301อาคาร 10สาขาวิชาดนตรีศึกษา
111400อาคาร 10สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
121401อาคาร 1เทคโนโลยีการศึกษา
131500อาคาร 15สาขาวิชาปฐมวัย
141600อาคาร 10สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
151601อาคาร 10สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
161700อาคาร 15สาขาวิชาสังคมศึกษา
171800โรงเรียนสาธิตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
181801โรงเรียนสาธิตห้องพักครู (ครูอนุบาล)
191802โรงเรียนสาธิตห้องธุรการโรงเรียนสาธิต(คุณวารุณี,คุณพัทราภรณ์)
201803โรงเรียนสาธิตห้องวิชาการโรงเรียนสาธิต
211901อาคารพละศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 1 (อ.นพดล อิ่มสุด)
221902อาคารพละศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 2
231910อาคาร 1วิทยาศาสตร์ คบ.
242000อาคาร 11ห้องคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
252001อาคาร 11สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
262100อาคาร 11สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
272200อาคาร 11สาขาวิชาประมง
282300อาคาร 11สาขาวิชาสัตวศาสตร์
293000อาคาร 18คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
303001อาคาร 18สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
313100อาคาร 18สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
323101อาคาร 18สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
333200อาคาร 18สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
343201อาคาร 18สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
353300อาคาร 18สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์
363301อาคาร 18สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์
373400อาคาร 18สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
383500อาคารเซรามิกส์สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
393600สาขาก่อสร้างสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
403700สาขาการจัดการอุตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
414000อาคาร 6ห้องคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
424001อาคาร 6สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
434100บรรณารักษ์ฯสารสนเทศศาสตร์
444200อาคาร 1สาขาวิชาภาษาไทย
454201อาคาร 6สาขาวิชาภาษาไทย
464301อาคาร 1ห้องพักอาจารย์ LC1
474302อาคาร 1ห้องพักอาจารย์ LC2
484305อาคาร 1ห้องพักอาจารย์ LC5
494306อาคาร 1ห้องพักอาจารย์ LC6
504314อาคาร 1ห้องพักอาจารย์ LC14
514400อาคารศิลปะศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
524401อาคาร 14ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ศิลปะ 1
534402อาคาร 14ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ศิลปะ 2
544403อาคาร 14ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์ศิลปะ 3
554404อาคาร 14สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะ
564500อาคาร 6สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
574600อาคาร 14ห้องพักอาจารย์ดนตรีสากล (อ.ธงรบ)
584601อาคาร 14ห้องพักอาจารย์ดนตรีสากล (อ.นิคม)
594602อาคาร 14ห้องพักอาจารย์ดนตรีสากล
604610อาคาร 14สาขาวิชานาฏศิลป์
614611อาคาร 14สาขาวิชานาฏศิลป์
624700อาคาร 6สาขาวิชานิติศาสตร์
634701อาคาร 6สาขาวิชานิติศาสตร์
644800อาคาร 6สาขาวิชาประวัติศาสตร์
654810อาคาร 6สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
664900อาคาร 6สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ
674901อาคาร 6สาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้น 1
684911อาคาร 6สาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้น 2
695000อาคาร 13ห้องคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
705001อาคาร 13ห้องสำนักงานคณะ
715005อาคาร 13กิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
725100อาคาร 13สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
735200อาคาร 13สาขาวิชาการตลาด
745300อาคาร 13สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
755400อาคาร 13สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
765500อาคาร 13สาขาวิชานิเทศศาสตร์
775600อาคาร 13สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
785700อาคาร 13สาขาวิชาบัญชี
795800อาคาร 13สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์/ห้องสมุด
805801อาคาร 13ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4
815802อาคาร 13เศรษฐศาตร์การจัดการ
826000อาคาร 12ห้องคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
836001อาคาร 12สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
846002อาคาร 12สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
856101อาคาร 12ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 1
866102อาคาร 12ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 3
876103อาคาร 12ห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 1
886104อาคาร 12ห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 3
896211อาคาร 12ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ฟิสิกส์ 1
906212อาคาร 12ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ฟิสิกส์ 2
916213อาคาร 7ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์
926221อาคาร 12ห้องพักอาจารย์ชีววิทยา
936222อาคาร 7ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา
946231อาคาร 7ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเคมี 1
956232อาคาร 7ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเคมี 2
966301อาคาร 12ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
976302อาคาร 12ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
986401อาคาร 2ห้องพักอาจารย์สาธารณสุข
996402อาคาร 2ห้องพักอาจารย์สาธารณสุข
1006403อาคาร 5ห้องพักอาจารย์สาธารณสุข
1016511อาคาร 5ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์
1026521อาคาร 5ห้องพักอาจารย์สถิติประยุกต์
1036611อาคาร 5ห้องพักอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์
1046612อาคาร 5ห้องพักอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์
1056621คอมพิวเตอร์ itสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
1066622คอมพิวเตอร์ itห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
1076701อาคารพละศึกษาห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
1086702อาคารพละศึกษาอาคารฟิตเนส
1096801อาคารสิ่งทอห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
1106802อาคารสิ่งทอห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
1116803อาคารสิ่งทอห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
1126901วิทยาศาสตร์การอาหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
1137000,0อาคาร 15ประชาสัมพันธ์ (คุณสุพิชัย,คุณกิตติญา)
1147001อาคาร 15ประชาสัมพันธ์ (คุณรักษ์พงศ์)
1157002อาคาร 15ประชาสัมพันธ์ (คุณภานุวัฒน์)
1167009โรงพิมพ์ มรภ.บร.โรงพิมพ์ มรภ.บร.
1177100อาคาร 15ส่งเสริมวิชาการ (คุณวนาลี,คุณศรีกานดา)
1187101อาคาร 15ส่งเสริมวิชาการ (คุณพิชญาภัคร)
1197102อาคาร 15ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
1207110อาคาร 15ทะเบียนและวัดผล (คุณณัฏฐ์ทิชา, อ.กนกพล)
1217111อาคาร 15ทะเบียนและวัดผล
1227112อาคาร 15ทะเบียนและวัดผล
1237120อาคาร 15เคาน์เตอร์การเงิน
1247121อาคาร 15กองคลัง (คุณพจนา)
1257122อาคาร 15ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
1267200อาคาร 15ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
1277201อาคาร 15กองนโยบายและแผน
1287202อาคาร 15กองนโยบายและแผน
1297210อาคาร 15ผู้อำนวยการกองงานพัสดุ
1307211อาคาร 15พัสดุ 1
1317212อาคาร 15พัสดุ 2
1327300อาคาร 15ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
1337301อาคาร 15สำนักงานสำนักวิจัยและพัฒนา
1347302อาคาร 15สำนักงานสำนักวิจัยและพัฒนา
1357400อาคาร 15คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
1367401อาคาร 15สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
1377402อาคาร 15สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
1387403อาคาร 15ห้องพักอาจารย์ (รศ.ประชัน คะเนวัน)
1397404อาคาร 15ชั้น 9 (สาขาวิชาภาวะผู้นำ.ดร.สุนันทา)
1407501อาคาร 15กพร./ตรวจสอบภายใน
1417502อาคาร 15สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
1427600สำนักศิลปะและวัฒนธรรมห้องผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม
1437601สำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม
1447620อาคาร 15BRU Shop
1457700พนมพิมานล็อบบี้ พนมพิมาน
1467711UBIสำนักงาน UBI
1477800อาคาร 1กองพัฒนานักศึกษา
1487801อาคาร 1หัวหน้าฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1497802อาคาร 1สำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1507810อาคาร 1งานออกแบบและก่อสร้าง
1517820อาคาร 1ศูนย์ภาษา
1527830อาคาร 2ห้องพยาบาล
1537840ห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมวิชชาอัตตศาสตร์
1547841อาคาร 15ห้องประชุมชั้น 15
1557850กองอาคารกองอาคารสถานที่
1567860กองอาคารฝ่ายยานพาหนะ
1577870กองอาคารหน่วยอนุรักษ์พลังงาน
1587880ฝ่ายสวัสดิการป้อมยาม 1
1597900นวัตตปัญญาห้องผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1607901นวัตตปัญญาหัวหน้าสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1617902นวัตตปัญญาเคาน์เตอร์บริการ (คุณสนทนา ,คุณฐาปกรณ์)
1627903นวัตตปัญญาห้อง Sever (คุณพีคอน)
1637904นวัตตปัญญาห้องซ่อมบำรุง (คุณอาณัติ,คุณปณวัชร,คุณพัฒนพงษ์)
1647905นวัตตปัญญาสำนักวิเทศน์สัมพันธ์
1657906นวัตตปัญญาสถาบันภาษา อาคารนวัตปัญญา
1667907นวัตตปัญญาห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (คุณรักเกียรติ,คุณยุทธนา)
1677908นวัตตปัญญาห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น 5
1687920ศูนย์วิทยบริการรองผู้อำนวยการ สวท. (หอสมุด) ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข)
1697921ศูนย์วิทยบริการห้องสำนักงานศูนย์วิทยบริการ(หอสมุด)
1707922ศูนย์วิทยบริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน (คุณวรรณิดา)
1717923ศูนย์วิทยบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น (คุณวัชรินทร์)
1727924ศูนย์วิทยบริการเจ้าหน้าที่บริการชั้น 3 (คุณเบญจมาศ,คุณนาฏนลิน)
1737925ศูนย์วิทยบริการเจ้าหน้าที่บริการชั้น 4 (คุณธนาธิป)
1748000อาคาร 15รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี
1758001อาคาร 15หน้าห้องอธิการ (คุณบุญตา,คุณภัทราภร,คัญอัญชริกา)
1768100อาคาร 15ผศ.เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
1778200อาคาร 15ผศ.รัตติกร รัตกูล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
1788300อาคาร 15ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศปละประกันคุณภาพการศึกษา
1798400อาคาร 15รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
1808500อาคาร 15ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
1818501อาคาร 15หน้าห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
1828501อาคาร 15หน้าห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
1838600อาคาร 15ผศ.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
1848601อาคาร 15หน้าห้องรองอธิการฝ่ายวิชาการ(คุณจุฑารัตน์ จัตุกูล)
1858700อาคาร 15ผศ.พงศ์เพชร สังข์ศักดา รองอธิการบดีฝ่ายสภาและมหาวิทยาลัย
1868701อาคาร 15ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาและมาตรฐาน
1878810อาคาร 15ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
1888811อาคาร 15กองการเจ้าหน้าที่ (คุณชวัลวิชญ์ วรรธนะสูตร)
1898812อาคาร 15กองการเจ้าหน้าที่ (คุณลักษิกา ทวีฉลาด)
1908820อาคาร 15ผอ.โชคชัย วิเศษศรี ผู้อำนวยการกองกลาง
1918821อาคาร 15ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (ผอ.ธนิน กระแสร์)
1928822อาคาร 15เจ้าหน้าที่ธุรการ (คุณวรรณฤดี เสริมกลาง)
1938823อาคาร 15เจ้าหน้าที่ธุรการ (คุณสุภาณี จันปิตุ)
1948840อาคาร 15ผศ.ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี
1958850อาคาร 15ผศ.สุธามาศ คชรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์
1968860อาคาร 15ผศ.นวมินทร์ ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
19788708871อาคาร 15อ.ธนพล ตีรชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ